Notater


Treff 1 til 50 av 422

      1 2 3 4 5 ... Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "Grenadir" ved forlovelse Familie F443
 
2 "Matrikkelgården" PERSA, PER ANGEL (I428)
 
3 "Tambur" ved forlovelsen. Eier å bruker på Forve fra 17.11. 1757. Kårmann i 1801. FORVE, INGEBRIGT VILLIKSON (I1282)
 
4 (Faddere: Anders Øst?moe, Ole Vormdal, Peder Ingebretsen, Simen i Øyen, Lars skomagers q Ingebor Ingebretsd. Øyen. FORVE, ARNT VILLIKSON (I1140)
 
5 1 år i 1666 ØRJANSA, NILS (I983)
 
6 16 år gammel ERIKSEN, SVEIN (I264)
 
7 2 år ved folketellingen i 1701 FORVE, VILLIK ARNSSON ØYEN (I1172)
 
8 27 NOV 1907 ifølge FT 1910 KVÅLE, JOHAN SVERRE ARNTSEN (I383)
 
9 29 OKT 1876 ifølge FT 1910 KVÅLE, INGEBRIGT ARNTSEN (I381)
 
10 36 år i 1701 ØRJANSA, OLA (I576)
 
11 41 år i 1666 GREISSA, ØRJAN (I980)
 
12 51 år i 1701 ØRJANSA, GREIS (I984)
 
13 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HAGEBERG, TORILD (I1409)
 
14 67 år ved død i 1853 GANGÅS, LARS OLSSON (I1370)
 
15 69,5 år WORMDAL, ARNT VILLIKSEN (I1062)
 
16 Aftenposten (144) Kilde (S29)
 
17 Aftenposten (72) Kilde (S13)
 
18 Aftenposten (A23) Kilde (S20)
 
19 Aftenposten (A81) Kilde (S28)
 
20 Albert emigrerte til Amerika ca 1910 sammen med sin søster Anna og morbror Johan. ANDREASSEN, ALBERT (I37)
 
21 Albert var ikke gift og døde etter en trafikkulykke i 1934. ANDERSEN, ALBERT NORDSTRØM (I86)
 
22 Anders fikk skjøte på halve gården av sin far Paul i 1802. I 1807 prøvde Hans Angell på Gjølme å ta fiskeretten fra Rømmesmennene. Venteleg hadde elva svinga så sterkt inn på Gjølmessida at kanselliråden meinte elva gjekk heilt på Gjølmes grunn. Det vart stor sak om dette med avhøyring av ei mengd vitne. Men eigarane av Rømme: Albrigt Knoff, Paul Jenssen, Anders Paulssen og Knud Jenssen fekk dom for i Angells tiltale i "denne sag fri at være". (Orkdalsboka). Videre står det i Orkdalsboka: Eldste sonen, Anders Paulsen, N. Rømme, hadde retten til garden. Men dei gamle hadde skarpt syn for det som det var tak i eller ikkje. Denne sonen hadde faren mindre tru på. Han vart elles gift med odeljenta i Nervik og fekk 1000 rdlr. i utløysing for Rømme og var såleis meir enn vanleg godt "nedsett." Men liksom ettervist under Nervik, gjekk det ut med han, så han til slutt sat att på ein husmannsplass under garden. Dette forstår jeg slik at det var 2 søsken som het Anders, ikke uvanlig på den tiden. RØMME, ANDERS PAULSEN (I1376)
 
23 Anders Olsen druknet i Tvengsbergtjernet i november 1818 da han skulle gå over isen. OLSEN, ANDERS (I115)
 
24 Anders var bruker av Eggan og han var også lagrettermann. Anders var med på å sette opp den første matrikkelen for Orkdal i 1666. Anders Hermosson satt som leiglending på Eggan i Orkdal i 1657. Han var i 50-års alderen, og hadde sønnen Hermo Andersson, som var i 4-års alderen. Anders var lagrettemann, og var med og sette opp den første matrikkel for bygda i 1666. Han hadde i 1657 12 storfe, 3 hester og 16 småfe og 3 griser. Han svarte kvegskatt med 5 1/2 ort og 10 skilling, landskyld til Marseliis (Løkkenverket) av 1 spann 18 marklag, og dessuten av 6 marklag til Bakke kloster for 1 kvern. Ellers svarte han leidang med 1/2 dal. og 16 skilling, tienda med 4 tønner bygg og skatta for Hundsvass- og Søvass-engslættet. Garden hadde vedskog, men ingen humlehage. Sønnen Hermo Andersson tok over etter faren. Selv om det ikke direkte framgår av Orkdalsboka (b4/s184) tyder navn og alder på at lagrettesmann Anders Hermosson på Eggan Orkdal var far til Ingeborg Andersdatter Eggen. EGGAN, ANDERS HERMODSEN (I1060)
 
25 Anne var Lima-Anders`s datter før ekteskapet med Valborg Olsdatter. ANDERSDATTER, ANNE (I82)
 
26 Anne var uekte født og døde antagelig i tidsrummet 1891-1900. CHRISTOFFERSDATTER, ANNE (I55)
 
27 Bor på Øverkvaal som tjenestedreng og maler i 1900. Reiser til Amerika i 25. september 1901, ugift arbeidsmann. Er hjemme en tur og reiser på nytt 15. mai 1911, gift maler. Reisemål i 1911 er Siuox City, Iowa. "Neste gang vi finner han er på¨et registreringsdokument for soldater i Sioux City. Det er den 12. september 1918 som Ole Seversen Kvaale og som nærmeste pårørende er oppgitt Ingebrigt Kvaale, brother, Norway! Samtidig fant vi en folketellig for samme by i 1930 og der sto han oppgitt med kone og to barn - 22 og 24 år. Forklaringen var at barna ikke var myndig og kunne ikke være "next of kind" og kona var jo ikke hans slekt." (Ingvard Magne Kvaale). KVÅLE, OLE SIVERTSEN (I1357)
 
28 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KRISTIANSEN, FRANK (I4)
 
29 Bosatt Jamtlia 1648-1652 JOHNSON, GREGORIUS (I981)
 
30 Brede døde visstnok i tidsrommet 1875-1891. LARSEN, BREDE (I52)
 
31 Bruk III GREISSA, ØRJAN (I980)
 
32 Bruker av gården ca. 1740-1778 OLSA, ERIK (I581)
 
33 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F236
 
34 Bruker på Sommervold. Arnt Ingebriktsson Forve var av tysk bergmannsætt, som i sin tid kom til Løkken verk. (Orkdalsboka). FORVE, ARENT INGEBRIGTSSON (I1208)
 
35 Bygslet bruket i 1875 BJELLAANES, MATHIAS OLSA (I913)
 
36 Bygslet gården 26.03.1808 PERSA, OLA (I476)
 
37 Bø-Soga side 442 Kilde (S166)
 
38 Bø-Soga side 443 Kilde (S162)
 
39 Bø-Soga side 443-445 Kilde (S163)
 
40 Bø-Soga side 449 Kilde (S165)
 
41 Dåp - Anna Hansine Kvaale Kilde (S141)
 
42 Dåp - Kristian August Torgersen Kilde (S200)
 
43 Dåp - Mathilde Sakrine Birgitte Mikkelsdatter Kilde (S191)
 
44 Dåp - Peder Hansen Kilde (S199)
 
45 Det er nevnt Randi Olesdatter ved Ingebrikt`s skifte i 1806. Vanskelig å tyde, men er muligens avdød ektefelle. HOSET, RANDI OLESDATTER (I1283)
 
46 DIStreff Kilde (S173)
 
47 Dom Septuagesima Ingebrigt Kleivens b. paa Verket: Sidsel KLEIVEN, SISSEL INGEBRIGTSDATTER (I1173)
 
48 Drev i 1856 bare selve hovedbruket på Bjøllåneset LARSSA, ANDERS KRISTIAN (I968)
 
49 Død - Kristian Bertram Pedersen Kilde (S241)
 
50 Døde 1728, 69 år gammel ANDERSDATTER, BERET (I577)
 

      1 2 3 4 5 ... Neste»